ឧស្សាហកម្ម។ ព័ត៌មាន

សន្សំសំចៃ។ ហៈ។ សន្លឹក។ និង។ បំពង់។ ឡាស៊ែរ។ កាត់។ ម៉ាស៊ីន។

2019-07-26
សន្សំសំចៃ។ ហៈ។ សន្លឹក។ និង។ បំពង់។ ឡាស៊ែរ។ កាត់។ ម៉ាស៊ីន។ គឺ។ សមរម្យ។ សម្រាប់។ ទាំងអស់។ ប្រភេទ។ នៃ ហៈ។ កាត់, បែបនេះ។ ដូច កាបូន។ ដែកថែប អ៊ីណុក។ ដែកថែប ទាំងអស់។oy ដែកថែប អាលុយមីញ៉ូម។ និង។ ទាំងអស់។oy, ស្ពាន់។ និង។ ទាំងអស់។oy, ទីតានីញ៉ូម។ និង។ ទាំងអស់។oy, nickel-molybdenum ។ ទាំងអស់។oy.
86-531 88692337
  • អ៊ីម៉ែល: inquiry01@morntech.com