ឧស្សាហកម្ម។ ព័ត៌មាន

សន្សំសំចៃ។ ហៈ។ ចាន និង។ បំពង់។ ឡាស៊ែរ។ កាត់។ ម៉ាស៊ីន។ លក្ខណៈពិសេស។

2019-07-26
នេះ។ សន្សំសំចៃ។ ហៈ។ ចាន និង។ បំពង់។ ឡាស៊ែរ។ កាត់។ ម៉ាស៊ីន។ ធានា។ ខ្ពស់ ភាពជាក់លាក់។ នៃ កាត់។ នេះ។ rack- រាង។ ការងារ។ វេទិកា។ និង។ អង្កាំ។ គឺ សមរម្យ។ សម្រាប់។ គាំទ្រ។ ទាំងអស់។ ប្រភេទ។ នៃ ហៈ។ ចាន។ នេះ។ ឈើឆ្កាង។ ស្លាយ។ តុ។ ធានា។ អតិបរមា។ ដំណើរការ។ គឺa,increase ការងារ។ ផលិតភាព។
86-531 88692337
  • អ៊ីម៉ែល: inquiry01@morntech.com